Przesiewanie odpadów – na czym polega?

Przesiewanie różnego rodzaju odpadów to proces, który musi odbywać się w sposób szybki, wydajny i co najważniejsze – efektywny. Celem jest rozdzielenie mieszaniny na dwa składniki, które różnią się określonymi właściwościami lub rozmiarem. Dlaczego ten proces jest tak ważny? Na czym polega działanie przesiewacza?

Dlaczego proces przesiewania odpadów jest tak ważny?

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa odpady to najczęściej resztki poprodukcyjne, których utylizacja jest określonym kosztem kompensującym część przychodów. W celu wzrostu rentowności firmy stosuje się tzw. przesiewanie odpadów, czyli technologię, dzięki której rozdziela się je na określone składniki. Dzięki temu:

  • ogranicza się koszt utylizacji odpadów,
  • część resztek może zostać ponownie wykorzystana w procesie produkcyjnym,
  • niektóre odpady można sprzedać, uzyskując z tego tytułu pewne zyski.

Przykładem jest tworzywo sztuczne, które po odzyskaniu i oczyszczeniu można sprzedać zewnętrznym firmom recyklingowym, które produkują z niego tworzywo LDPE lub HDPE.

Jak wygląda przesiewanie odpadków poprodukcyjnych?

Nowoczesne przesiewanie odpadów można potraktować jako swego rodzaju zautomatyzowany cykl produkcyjny, który polega na wykorzystaniu szeregu współpracujących ze sobą urządzeń. Najważniejsze z nich to przesiewacze bębnowe do odpadów. W trakcie pracy wykorzystują one zjawisko siły odśrodkowej, która kieruje cząstki ku zamontowanym siatkom bębnowym. Są one wyposażone w specjalne otwory, poprzez które mogą wypaść jedynie cząstki o określonej średnicy.

Przesiewacze bębnowe do odpadów są dodatkowo połączone z:

  • zbiornikiem, w którym mieszczą się odpady,
  • podajnikiem doprowadzającym odpady do przesiewacza,
  • dwoma podajnikami odprowadzającymi podzielony materiał.

Przesiewacze są długie i uzyskują znaczną prędkość obrotową. Dzięki temu proces odsiewania jest szybki i wydajny.

Przesiewacze jako zautomatyzowane urządzenia rozdzielcze

Jak już wspomnieliśmy, przesiewacze mogą pracować w trybie zautomatyzowanym. Można je też wyposażyć w system zdalnego sterowania, który umożliwia ich włączanie i wyłączanie ze zdalnego pulpitu. Na uwagę zasługuje również możliwość zmiany siatek bębnowych (sit) służących do mechanicznego rozdzielania resztek. Dzięki temu operator może szybko zmienić sito, uzyskując możliwość odprowadzania odpadków o zupełnie innej średnicy.

Reasumując, przesiewanie odpadów to proces, w którym coraz większą rolę odgrywa automatyka. Dzięki temu można jeszcze bardziej ograniczać koszty związane z utylizacją pozostałości poprodukcyjnych.

Dodaj komentarz