Ile trwa okres wypowiedzenia i od czego zależy jego długość?

Okres wypowiedzenia to czas, który upływa od momentu złożenia przez nas wypowiedzenia, do momentu zakończenia świadczenia pracy na rzecz naszego obecnego pracodawcy. Jest on zależny od pewnych czynników – związana jest z nimi długość jego obowiązywania. Dziś sobie o nich powiemy.

Okres wypowiedzenia – od czego jest zależny?

Okres wypowiedzenia jest zależny przede wszystkim od naszego stażu pracy w danej firmie. To właśnie ów czynnik warunkuje to, jak długo po złożeniu rezygnacji będziemy jeszcze zmuszeni współpracować z naszym pracodawcą. Najogólniej rzecz biorąc – im dłużej pracujemy w naszej obecnej firmie, tym dłuższy będzie okres wypowiedzenia. W szczegółach natomiast sytuacja rysuje się w następujący sposób:

 • w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.
 • w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony bądź nieokreślony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Więcej informacji na temat okresu wypowiedzenia znajdziesz na stronie e-doradcy.pl.

Warto pamiętać, że podczas trwania okresu wypowiedzenia – niezależnie od tego, jaką umową o pracę jesteśmy związani z pracodawcą – musimy normalnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Niedozwolone są wszelkie praktyki mające na celu wyrządzenie szkody wobec pracodawcy, jak unikanie wykonywania obowiązków czy korzystanie z nierzetelnie wystawianych zwolnień lekarskich. Jednocześnie również pracodawca nie ma prawa dyskryminować i w jakikolwiek sposób oddziaływać na niego w sposób łamiący jego prawa i krzywdzący go.

Okres wypowiedzenia to bardzo często także czas, w którym odchodzący pracownik wdraża na swoim stanowisku następcę – i tutaj w dobrym takcie będzie rzetelność i skrupulatność.

Dodaj komentarz