Skuteczny komornik – o jakim mowa?

Wybór komornika przeprowadzającego egzekucję nie zawsze jest możliwy. W sytuacjach, gdy decyzja należy do wierzyciela, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Czym charakteryzuje się skuteczny komornik?

Jaka powinna być dostępność skutecznego komornika?

Wybór skutecznego komornika w Sieradzu lub innymi mieście warto więc poprzedzić sprawdzeniem opinii na temat danej osoby i kancelarii. Komornik sądowy powinien przyjmować wierzycieli w dogodnych godzinach i w różne dni tygodnia.

Wśród cech charakteryzujących dobrego komornika, najważniejszą jest dostępność. Bezproblemowy kontakt z urzędnikiem pozwala wierzycielowi na monitorowanie sprawy.

Jak szybko działa komornik?

Czytanie opinii na temat danego komornika pozwala też sprawdzić, jak pracuje. Zdarzają się niestety tacy, którym procedowanie sprawy zajmuje bardzo dużo czasu.

Z tym problemem często borykają się osoby, które powierzyły windykację należności kancelarii mającej dużych, stałych klientów. Istnieje wówczas ryzyko, że to właśnie ich sprawy będą traktowane priorytetowo.

Który komornik może przeprowadzić egzekucję wierzytelności?

Zgodnie z przepisami prawa każdy komornik przypisany jest do danego rewiru. Innymi słowy, w obszarze jego działalności mogą znaleźć się całe mniejsze miejscowości lub dzielnice dużych miast.

Obszar ten nazywany jest właściwością terytorialną. Nie oznacza to jednak, że na danym terenie działa np. tylko jeden komornik z Sieradza. Natomiast z większego wyboru nie zawsze można skorzystać.

Dla przykładu egzekucja komornicza w Sieradzu może zostać przeprowadzona wyłącznie przez urzędnika właściwego dla tego rejonu, gdy dotyczy to nieruchomości lub gdy dochodzi do egzekucji z wniosku ZUS albo Urzędu Skarbowego. W wielu innych sprawach roszczeń może wziąć udział również komornik sądu apelacyjnego.

Skuteczny komornik pozwala szybko odzyskać należną rekompensatę za dług. Warto zapoznawać się z opiniami o konkretnych urzędnikach. Dzięki temu zyskuje się pewność, że wierzytelność szybko zostanie odzyskana.

Dodaj komentarz