Outsourcing procesów – na czym polega?

Zatrudnianie w polskich przedsiębiorstwach pracowników ze Wschodu, w tym również pracowników z Azji nikogo już nie dziwi. Coraz popularniejszym rozwiązaniem, które chętnie wybierają polscy pracodawcy, jest outsourcing procesów, czyli przeniesienie na Agencję pracy całych procesów produkcyjnych lub operacyjnych, a także nadzór nad ich efektami. Jak wygląda tego typu współpraca z Bisar i jakie są jej korzyści dla przedsiębiorstwa?

Outsourcing procesów

Samo pojęcie „outsourcing” odnosi się do wyodrębnienia ze struktury funkcjonowania firmy pewnych zadań i przekazania ich podmiotowi zewnętrznemu. Gdy mamy do czynienia z coraz popularniejszym w Polsce outsourcingiem pracowniczym, wraz z wydzieleniem konkretnych zadań dochodzi również do przeniesienia pracowników od jednego pracodawcy do drugiego. W ramach outsourcingu procesów natomiast Agencja Pracy (bisar.pl) obejmuje 100% nadzór nad efektami przydzielonych zadań i odpowiada bezpośrednio za ich odpowiednią wydajność.

Outsourcing procesów z Bisar

Podczas outsourcingu procesów Bisar stopniowo przejmuje na siebie całe procesy produkcyjne lub wyznaczone procesy operacyjne w przedsiębiorstwie Klienta, zapewnia potrzebną ku temu siłę roboczą, zajmuje się obsługą kadrowo-płacową, a także ma pełny nadzór nad wynikami procesów i odpowiada za ich odpowiednim poziomem. Outsourcing procesów jest oczywiście wdrażany stopniowo, co wymaga czasu. Etapowo zmieniamy formę współpracy z APT, przez outsourcing personalny, aż do outsourcingu procesów. Każdy Klient Bisar otrzymuje koordynatora, którego zadaniem będzie nadzór nad projektem, a także opieka nad pracownikami ze Wschodu, a także kontrola nad jakością ich pracy. Ma on stały kontakt zarówno z Klientem, jak i z pracownikami, dzięki czemu jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa czy ewentualne zmiany kadrowe.

Korzyści z wdrożenia outsourcingu procesów

Udany proces wdrożenia outsourcingu procesów to przede wszystkim znacznie krótszy czas wdrożenia nowych pracowników. W Bisar udało nam się przyspieszyć go z 3 tygodni do 3 dni, dzięki czemu nowy pracownik gotowy jest do samodzielnej pracy na wybranym stanowisku niemal „od ręki”. Kolejną bardzo dużą zaletą wdrożenia outsourcingu procesów jest również znaczne zmniejszenie rotacji pracowników. W Bisar osiągnęliśmy rotację na poziomie 5%, dzięki zatrudnieniu pracowników z Filipin, którzy chętnie zostają w jednej pracy na dłużej – nawet na trzy lata. Ze znacznie szybszym czasem wdrażania nowych pracowników, a także mniejszą ich rotacją wiążą się ponadto kolejne korzyści, jakie nasz outsourcing procesów przynosi pracodawcy, czyli znacznie wyższa wydajność procesów, a także maksymalizacja elastyczności i szybkości reakcji na zmieniające się w przedsiębiorstwie potrzeby produkcyjne.

Pracownicy z Ukrainy dla Twojej firmy: https://bisar.pl/outsourcing-pracownikow-z-ukrainy/

Dodaj komentarz