Na czym polega przecisk sterowany?

W dzisiejszych czasach rozwój technologii oraz inżynierii pozwala na wykorzystanie nieinwazyjnych i ekonomicznych metod realizacji różnorodnych inwestycji. W przypadku prac związanych z infrastrukturą podziemną, taką właśnie metodą są przeciski sterowane. Pozwalają one na prowadzenie robót pod ziemią, bez konieczności wykonywania wykopów czy niszczenia nawierzchni dróg i chodników. W efekcie, przyspiesza to prace budowlane, minimalizuje koszty oraz wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców.

Przeciski sterowane – kiedy się je wykonuje?

Przeciski sterowane stosuje się przede wszystkim w przypadku konieczności wykonania instalacji podziemnych, takich jak sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze czy telekomunikacyjne. Dzięki tej technologii możliwe jest prowadzenie prac w trudno dostępnych miejscach, takich jak tereny zurbanizowane, w których istnieje wiele przeszkód, takich jak budynki czy drzewa. Przeciski sterowane są również doskonałym rozwiązaniem dla inwestycji przeprowadzanych na terenach o dużej liczbie użytkowników infrastruktury, gdzie konieczność przeprowadzenia prac bez zakłócania ruchu drogowego czy działalności ludzi jest priorytetem.

Jak w praktyce wygląda wykonanie przecisku sterowanego?

Wykonanie przecisku sterowanego opiera się na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, takiego jak przebijaki pneumatyczne, potocznie nazywane kretami. Praca tego urządzenia polega na rozpychaniu i zagęszczaniu gruntu, co umożliwia prowadzenie robót bez konieczności dodatkowego utwardzania wnętrza przecisku. Jako siłę napędową przebijaka stosuje się sprężone powietrze, które umożliwia jego płynne i efektywne poruszanie się w gruncie.

Podczas wykonywania przecisku sterowanego np. przez firmę Stanmar, kluczowe znaczenie ma precyzyjne sterowanie przebijakiem oraz śledzenie jego pozycji pod ziemią. W tym celu wykorzystuje się sondę, która znajduje się w korpusie przebijaka. Dzięki niej możliwe jest lokalizowanie urządzenia oraz odczyt informacji na temat obrotu i pochylenia głowicy. Kontrola nad ruchem przebijaka odbywa się za pomocą węża sterującego oraz odpowiedniego układania głowicy.

Dodaj komentarz