Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to nowy projekt rządowy, który wszedł w życie wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku, a którego założeniem jest płacenie wszystkich podatków na indywidualne konto płatnika. Rozwiązanie to ma na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas regulowania należności względem urzędu skarbowego oraz uprościć cały proces związany z opłacaniem podatków.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku, za pomocą którego podatnicy od 1 stycznia 2020 roku regulują zobowiązania wynikające z rozliczeń PIT, CIT oraz VAT. Natomiast stare rachunki, na które dotychczas były dokonywane wpłaty obowiązywały do końca ubiegłego roku.

Przelewając należności wynikające z tytułu rozliczenia podatków na wcześniej obowiązujący numer konta urząd skarbowy nie odnotuje wpłaty, co będzie wiązać się z powstaniem zaległości. W konsekwencji podatnik będzie musiał nie tylko ponownie wykonać operację, ale także uiścić odsetki wynikające ze zwłoki.

Jak wygenerować mikrorachunek?

Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego to sprawna i szybka operacja, która nie wymaga wielkich umiejętności. Indywidualny numer rachunku do wpłat można wygenerować na stronie podatki.gov.pl odpowiednio podając:

  • PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • NIP w przypadku podatników VAT i osób mających działalność gospodarczą

Numer mikrorachunku podatkowego niczym nie odbiega od tradycyjnego numeru konta, które większość ludzi ma w banku – również posiada 26 cyfr. Ponadto, gdy płatnik zapomni swojego numeru, może go w każdej chwili ponownie wygenerować na stronie resortu finansów.

Jakie są zalety mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy to przede wszystkim bardzo duże ułatwienie dla wszystkich podatników, a w szczególności przedsiębiorców. Dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe jest dokonywanie wpłat tylko na jeden numer rachunku, a nie tak jak dotychczas na kilka oddzielnych dla każdego rodzaju podatku.

Ponadto do minimum zostały ograniczone możliwości popełnienia błędu podczas uiszczania opłat podatkowych związanych z pomyleniem rachunku bankowego. Dużym atutem mikrorachunku jest także brak formalności wynikających na przykład ze zmiany miejsca zamieszkania, czy też przeniesienia siedziby firmy.

Dodaj komentarz