Jak zorganizować przewóz zwłok?

Organizacja przewozu zwłok to delikatna i trudna sprawa, wymagająca odpowiedniego planowania i współpracy z różnymi instytucjami. Wymaga ona współpracy z zakładem pogrzebowym, instytucjami rządowymi, ambasadami i liniami lotniczymi.

Szczegółowa organizacja przewozu zwłok

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym, które zazwyczaj oferuje usługi związane z transportem zmarłych. W sytuacji takiej jak przewóz zwłok z Niemiec  konieczne jest uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak międzynarodowe pozwolenia, certyfikaty zgon.

Następnie należy skontaktować się z odpowiednimi organami, takimi jak ambasady, konsulaty, linie lotnicze, przewoźnicy czy agencje specjalizujące się w transporcie zwłok. Ważne jest, aby skonsultować się z nimi w celu ustalenia procedur, wymogów i możliwości przewozu. Mogą oni pomóc w organizacji odpowiedniego transportu drogą lądową, lotniczą lub morską, uwzględniając wszystkie aspekty, takie jak lokalne przepisy, kwestie sanitarno-higieniczne, rodzaj trumny czy czas trwania podróży.

Przewóz zwłok drogą lotniczą

Bardzo ważne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów jak np zgoda na przewóz zwłok. Następnie zwłoki są przygotowywane w miejscu zgonu zgodnie z miejscowymi procedurami i przepisami sanitarnymi. Po przygotowaniu zwłok następuje przewóz do najbliższego lotniska. Firma przewozowa odpowiedzialna za transport zwłok organizuje specjalny transport, w którym trumna lotnicza jest umieszczana.  Na lotnisku zwłoki są poddawane kontroli celnej i paszportowej, a także przeprowadzane są formalności związane z eksportem zwłok. 

Po zakończeniu procedur lotniskowych, trumna zmarłego jest załadunkiem na pokład samolotu, który przewozi zwłoki do kraju docelowego. Przewoźnik lotniczy musi przestrzegać specjalnych zasad dotyczących przewozu zwłok, takich jak odpowiednie warunki temperaturowe i utrzymanie higieny. Po przybyciu na lotnisko docelowe, proces odprawy celnej i paszportowej jest powtarzany, a następnie zwłoki są przekazywane firmie pogrzebowej, która zajmuje się dalszymi formalnościami i przewozem zwłok do miejsca pochówku.

Dodaj komentarz