Jak przebiega kontrola podatkowa w firmie?

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest zazwyczaj w głównej siedzibie przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach urzędnicy mogą wymagać dokumentów od biura rachunkowego, który odpowiada za prowadzenie księgowości. Obowiązkiem każdego właściciela firmy jest umożliwienie przedstawicielom organów kontrolnych wykonanie określonych zadań w odpowiednich warunkach. W jaki sposób przebiega cały ten proces? Podpowiadamy.

Jaki jest cel kontroli podatkowej?

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie tego, czy dany podatnik właściwie wywiązywał się ze wszystkich obowiązków wynikających bezpośrednio z bieżących przepisów prawnych. Przedsiębiorca otrzymuje od urzędu skarbowego informację o zamiarze sprawdzenia dokumentów w siedzibie jego firmy. W takim przypadku wpływa do niego druk zawiadomienia ZAW-K. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące między innymi wskazanego zakresu kontroli oraz pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji podatkowej. Od momentu doręczenia tego pisma, kontrola może rozpocząć się najwcześniej siedem dni po powiadomieniu i maksymalnie do trzydziestego dnia. Jeśli z jakiegoś powodu urząd nie jest w stanie wykonać kontroli w tym terminie, to może wysłać do przedsiębiorcy ponowne zawiadomienie.

W jaki sposób przebiega kontrola podatkowa w firmie?

Na podstawie otrzymanego powiadomienia, przedsiębiorca może odpowiednio przygotować się do kontroli. Ważne jest przede wszystkim to, że urzędnik ją wykonujący może uzyskać dostęp tylko do tych dokumentów, które dotyczą konkretnych zobowiązań podatkowych oraz wybranego przedziału czasowego. Właściciel firmy wszystkie te dane znajdzie w liście otrzymanym z urzędu. Ma przynajmniej siedem dni na znalezienie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Jeśli w tym czasie znajdzie błędy to przysługuje mu prawo do tego, aby złożyć niezbędne korekty. Zwalniają go one z odpowiedzialności karnej.

Kontrola przeprowadzana jest przez urzędnika, który musi mieć dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. Z tego też względu podatnik musi wykazać się niezbędną inicjatywą w celu dostarczenia mu wszelkich wymaganych informacji. Jeśli z jakiegoś powodu przedsiębiorca nie jest w stanie spełnić określonych wymagań, to warto wyjaśnienia przygotować w formie pisemnej. Pozwolą one potwierdzić określone stanowisko przedsiębiorcy w przypadku braku informacji lub posiadania niepełnej dokumentacji. Co następnie okaże się przydatne w sytuacji odwołania od decyzji urzędu. Więcej szczegółów na temat kontroli podatkowej w firmie można znaleźć w artykule https://pragmago.pl/porada/kontrola-podatkowa-w-firmie-na-czym-polega-i-jak-wyglada/.

Dodaj komentarz