Czy notariusz może świadczyć usługi poza kancelarią?

Notariusz, dawniej określany też jako rejent, to urzędnik państwowy, którego zadaniem jest uwierzytelnianie aktów sprzedaży, darowizn i innych. Do jego zadań należy też weryfikacja tożsamości osób stawiających się w jego kancelarii oraz dbałość o to, aby wszystkie procedury zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. 

Notariusz – jakie przepisy prawa regulują jego działalność?

W Polsce w szczególnych okolicznościach notariusz we Wrocławiu na Psie Pole może świadczyć usługi poza kancelarią, o czym stanowi ustawa z 14 lutego 1991 roku. Określa ona zasady i przepisy dotyczące świadczenia usług przez notariuszy poza kancelarią, np. w szpitalach, sądach czy więzieniach. Ustawa stanowi dalej, że notariusz musi być zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i może świadczyć takie usługi tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności, które utrudniają mu świadczenie usług w kancelarii. Dotyczy to też przypadków, gdy charakter prowadzonych czynności zwyczajnie tego wymaga. Należy pamiętać, że świadcząc usługi poza kancelarią, notariusze muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Ponadto muszą mieć pewność, że wszystkie dostarczane przez nich dokumenty są ważne i prawnie wiążące.

Jakie usługi świadczy notariusz?

Notariusz we Wrocławiu świadczy szeroki zakres usług prawnych, takich jak uwierzytelnianie aktów, umów i innych czynności prawnych. Urzędnik państwowy jest świadkiem poświadczającym sporządzenie dokumentu. Jest gwarantem tego, że wszystkie strony biorące udział w czynności prawnej są należycie reprezentowane. Notariusz udziela również porad w sprawach formalnych, związanych z dziedziczeniem, małżeństwem i innymi kwestiami. Jest też odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, takich jak kredyt hipoteczny czy przeniesienie tytułu własności. Notariusze w Polsce świadczą również usługi takie jak: uwierzytelnianie dokumentów, poświadczanie dokumentów i uwierzytelnianie podpisów. Pomagają również w przygotowaniu dokumentów do postępowania sądowego, udzielając porad prawnych w sprawach związanych z prawem rodzinnym.

Dodaj komentarz