Siatkówka w Polsce

Siatkówka jest to coraz bardziej popularna dyscyplina w Polsce. Od najmłodszych lat dzieci mają do czynienie z tym sportem w szkołach. Uczą się prawidłowych ruchów,